מידע כללי

תאריך ומקום:
מושבי הכינוס: 18-19 בנובמבר, 2014, מלון דויד אינטרקונטיננטל, תל-אביב
סדנאות הכינוס: 20 בנובמבר, 2014, מלון מטרופוליטן, תל אביב

שפה:
הכינוס יתקיים באנגלית ובעברית. בכל עת יתקיימו מספר מושבים באנגלית.

הרשמה:
כל יום משעה 08:00. למקדימים להגיע – קפה וכיבוד קל יוגשו עד 5 דקות לפני תחילת המושבים באותו יום.

חנייה:
במלון דויד אינטרקונטיננטל וכן במלון מטרופוליטן ביום הסדנאות – במחירי המלון, או בחניונים הציבוריים בקרבת המלונות במחירים זולים יותר. מפת החניונים הציבוריים בסביבת המלון נמצא כאן.

אישור השתתפות בכינוס:
אישורים המקנים נקודות השתלמות לחידוש ההסמכות לתארי איכות ישראלים ואמריקאיים, יונפקו בכינוס לפי דרישה.

השתלמות:
לזכאי קרן ידע הנדסי-אקדמי: תינתן מלגה של עד 75% מעלות דמי הרישום לכינוס, ולא יותר מ-1,500 ש"ח במצטבר לשנה, ובהתאם למכלול הקריטריונים לקבלת מלגות הקרן. פרטים באתר: www.engineers.org.il
לממונים על הבטיחות: מפקחת עבודה ראשית מכירה בהשתתפות בכינוס כימי השתלמות לצורך הארכת תוקף הכשירות.

ערב חגיגי:
יתקיים ביום ג', 18.11.14, בשעה 20:00
מחיר למשתתף: 230 ש"ח
מחיר לחברי האיגוד: 180 ש"ח

תערוכה:
במהלך הכינוס תתקיים תערוכה מקצועית מקיפה באולם מרכזי. בתערוכה יוצגו ציוד, ספרות, שירותי ייעוץ ועוד.

פרסומת:
ניתן לפרסם מודעה בתוכניית הכינוס או להכניס חומר פרסומי לתיק המשתתף.

פרטים לגבי תערוכה ופרסומת:
אריה לואיס, מזכירות הכינוס, איסס ארגון כנסים, טל: 02-6520574, דוא"ל: meetings@isas.co.il